DOBRE PRAKTYKI

Podziel się swoimi doświadczeniami

Opowiedz o swoich dobrych praktykach podczas Forum Marki Miejsca SPECIFICA

II edycja wydarzenia online, czwartek, 7 października 2021 

 

differentia specifica «cecha charakterystyczna 

dla pewnego obiektu lub gatunku obiektów» 

  

Czasy, w których żyjemy, są dla marketingu miejsc i dla branż czasu wolnego bezprecedensowe. Wierzymy jednak, że każdą, nawet najbardziej specyficzną sytuację da się opisać i dla każdej znaleźć optymalne rozwiązanie. Stąd nazwa naszej inicjatywy – SPECIFICA. Nazwa, która z osobliwości omawianego przypadku czyni jego największą siłę.  

Naszą ambicją jest tworzenie forum spotkań, w którym w toku dyskusji i wymiany doświadczeń powstają dobre odpowiedzi na nieustannie zmieniające się warunki, w których funkcjonujemy. 

Połączyliśmy siły trzech agencji (Best Place, Locativo i Branding Expert) wyspecjalizowanych w kreowaniu rozwiązań marketingowych dla marek terytorialnych. Każdy z nas wnosi swoje doświadczenie i wiedzę wypracowaną przez lata działalności. Uważamy, że współpraca jest impulsem do osiągania jeszcze lepszych rezultatów. Widzimy SPECIFICĘ jako miejsce, w którym odnajdzie się każdy, kto chce udoskonalić swoje umiejętności planowania, realizowania i kontroli przedsięwzięć marketingowych miejsc i regionów: promocji marek, tworzenia ofert dla różnych grup docelowych, komunikacji marketingowych i in. Nasze spotkania są cykliczne, zaś każda z edycji SPECIFICI ma swój temat przewodni. W ciągu ostatniego roku zorganizowaliśmy 4 nieodpłatne wydarzenia online dla niemal tysiąca odbiorców, podczas których dzieliliśmy się wiedzą na temat marketingu i brandingu miejsc, pokazywaliśmy przykłady dobrych praktyk oraz promowaliśmy wartościowe rozwiązania stanowiące odpowiedź na wyzwania dla turystyki, kultury, sportu i rekreacji. Dotąd zajmowaliśmy się marketingiem branży turystycznej w dobie pandemii, tworzeniem skutecznych strategii marketingowych, udostępnianiem oferty kulturalnej w czasie pandemii oraz współpracą międzynarodową samorządów. 

Do wspólnego wirtualnego stołu zapraszamy samorządy lokalne, instytucje kultury, organizacje turystyczne, chętne do dzielenia się praktyczną wiedzą o komunikacji marketingowej i zarządzaniu produktami terytorialnymi. W programie tegorocznej SPECIFICI znajdą się m.in. wystąpienia o współpracy samorządowej, zrównoważonej turystyce oraz trendach w marketingu. Jest tam również miejsce dla Was. Wielu z Was zrealizowało podczas ostatniego roku wartościowe działania dotyczące tworzenia, udostępniania i promocji oferty adresowanej do mieszkańców, przedsiębiorców, osób przyjezdnych. Być może było to skuteczne przeniesienie działalności instytucji kultury do Internetu, albo podtrzymanie zaangażowanie mieszkańców w życie miasta pomimo pandemii? Może zrealizowaliście projekt edukacji ekologicznej lub kulturalnej, który warto przedstawić szerszej publiczności? Przekonajmy się razem, jakie są cechy charakterystyczne skutecznej promocji miejsca i regionu i pozwólmy zobaczyć to innym. 

Zapraszamy Was do zgłoszenia propozycji 15-minutowej prezentacji, która stanie się częścią drugiej edycji wydarzenia online SPECIFICA. Zachowując sobie prawo do wyboru najciekawszych propozycji, zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień mających cechy dobrej praktyki. Chcemy promować najciekawsze projekty, które są źródłem wiedzy i pomysłem dla innych samorządów, organizacji turystycznych czy instytucji kultury. Każdy zarejestrowany uczestnik Forum Marki Miejska otrzymuje nieodpłatnie dostęp do webinarów, prezentacji, warsztatów i materiałów przygotowanych przez najlepszych specjalistów w branży marketingu miejsc. Dołącz do grona prelegentów, wysyłając jednostronicowy opis przedsięwzięcia, które chcesz zaprezentować, na adres specifica@specifica.pl do 10 września 2021 roku. 

Kogo zapraszamy? 

Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, zrzeszania przedsiębiorców i inne podmioty realizujące przedsięwzięcia w obszarze marketingu miejsc i branż czasu wolnego. 

Czego szukamy? 

Inspirujących przedsięwzięć, działań, projektów, zrealizowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, stanowiących przykłady dobrych praktyk w dziedzinie tworzenia, udostępniania, promocji oferty lokalnej / regionalnej w sferze kultury, rekreacji, turystyki, przedsiębiorczości, tożsamości lokalnej / regionalnej.  

Co oferujemy? 

Miejsce w programie Forum Marki Miejsca SPECIFICA (7 października br.) na 15-minutową nieodpłatną prezentację. 

Jak się zgłosić? 

Poprzez przesłanie jednostronicowego opisu przedsięwzięcia ze podaniem inicjatorów i autorów, celu, przebiegu, rezultatu oraz wskazaniem tego, co stanowi dobrą praktykę w projekcie, do 10 września br. na adres specifica@specifica.pl 

Kiedy odpowiemy?  

Ze wszystkimi zgłoszeniodawcami skontaktujemy się do 17 września br. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru najciekawszych zgłoszeń.