Pomysłodawcy

Dr Jarosław Górski

Specjalizuje się w marketingu miejsc i konkurencyjności obszarów terytorialnych. Jest współzałożycielem i członkiem zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Wykłada na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni rolę doradcy sektorowego w Związku Miast Polskich. Od 16 lat prowadzi działalność badawczą i konsultingową dotyczącą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Jest współautorem kilkudziesięciu strategii, analiz, projektów szkoleniowych w zakresie brandingu, promocji oraz rozwoju oferty polskich miast i regionów.

Adam Kałucki

Prezes agencji Locativo, strateg marketingowy, trener, konsultant specjalizujący się w marketingu terytorialnym i turystyce kulturowej. Współautor m.in. koncepcji Trasy Górniczej w Kopalni Soli Wieliczka, Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i podręcznika interpretacji dziedzictwa „Lokalne muzeum w globalnym świecie”. Autor projektów nagrodzonych przez Welcome Festiwal, Tourism Trends Awards oraz Europejską Sieć Turystyki Kulturowej. W 2013 r. wyróżniony w Rankingu Briefu na 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie.

Adam Mikołajczyk

Konsultant i trener z prawie 20-letnim stażem. Brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w obszarze marketingu, komunikacji, budowania marki oraz wspierania rozwoju organizacji, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego. Szkolił m.in. dla Oxford Union Center na Oxfordzie oraz dla City Nation Place Conference w Londynie. Współtwórca strategii marek terytorialnych, strategii marketingowych i strategii promocji dla JST w Polsce i za granicą, m.in. dla Warszawy, Krakowa, Gdańska, Województwa Małopolskiego, Łódzkiego oraz Gruzji. Jest współzałożycielem i prezesem zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Pełni rolę doradcy miast w Związku Miast Polskich.

Tomasz Stemplewski

Niezależny ekspert ds. place brandingu. Posiada wiedzę i doświadczenie w kreowaniu i zarządzaniu markami terytorialnymi. Odpowiadał za powstanie i rozwój „Szlaku Zabytków Techniki”, festiwalu „INDUSTRIADA” oraz komunikację marek „Śląskie. Pozytywna energia” i „Muzeum Śląskie”. Jest współautorem rozwiązań strategicznych dla obiektów UNESCO oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zrealizowane przez niego projekty nagrodzono w konkursach: Sybilla, EFFIE AWARDS, Golden Arrow, Kreatura, Złoty Spinacz, Śląska Rzecz, Złoty Certyfikat POT.

Prelegenci

Dr Anna Augustyn

Pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Jej specjalizacja naukowa oscyluje wokół tematyki rozwoju społeczno – gospodarczego miast i regionów oraz marketingu terytorialnego. Występowała w roli eksperta przy opracowaniu strategicznych dokumentów rozwojowych i marketingowych, odnoszących się do miejskich i wojewódzkich jednostek samorządu terytorialnego. Piastuje stanowisko Kierownika Zespołu ds. Planowania i Rozwoju w Stowarzyszeniu Białostockiego Rozwoju Regionalnego. Jest odpowiedzialna za koordynację projektów, które głównie oparte są na współpracy i partnerstwie miast, zarówno polskich, jak i europejskich, m.in. w ramach Programu URBACT III oraz Interreg Litwa – Polska.

Arkadiusz Czech

Burmistrz Tarnowskich Gór, które w ostatnich latach stały się miastem bezpiecznym, nowoczesnym, obywatelskim, wspierającym rozwój kultury i sportu. Co przekłada się na, rzadki w naszym kraju, wzrost liczby mieszkańców. Powodem do dumy jest też wpisanie w 2017 roku Zabytkowej Kopalni Srebra, wraz z innymi tarnogórskimi obiektami, na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Samorząd miasta aktywnie wspierał Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w uzyskaniu wpisu na tę prestiżowa listę. Z inicjatywy miasta powstaje lokalna organizacja turystyczna, która będzie zarządzać nowym produktem – Szlakiem Srebra i Wody „Miasto Gwarków” w Tarnowskich Górach, Bytomiu i Zbrosławicach.

Witold Czyż

Zastępca dyrektora w Departamencie Marki i Komunikacji Marketingowej w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wcześniej przez 14 lat związany z wdrażaniem marki Śląskie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, zaangażowany w projekty związane z tworzeniem dokumentów strategii marketingowych, systemów identyfikacji wizualnych, produktów turystycznych i realizacją kampanii promocyjnych.

Żaneta Czyżniewska

Starsza specjalistka ds. współpracy z mediami w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, od 2019 doktorantka Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej. Tworzy rozprawę doktorską o orientacji na markę muzeów w Polsce, trenerka wizerunku w mediach tradycyjnych i online. W Muzeum POLIN zajmuje się współpracą z dziennikarzami, realizacją programów telewizyjnych. Organizuje i prowadzi konferencje prasowe, koordynuje aktywności w mediach akcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, jak m.in. akcja Żonkile, Nagroda POLIN.

Tomasz Dulinicz

Zajmuje się badaniami rynku i opinii od 1999 roku. Założyciel i współwłaściciel instytutu smartscope. Wcześniej pracował w kilku agencjach badawczych (Demoskop, MillwardBrown, 4P, Ipsos) oraz agencji mediowej (OMD). Zajmuje się badaniami społecznymi oraz marketingowymi. Specjalizuje się w badaniach ilościowych, takich jak badania nowych usług i produktów, badania satysfakcji klientów oraz pracowników, badania związane z marką oraz komunikacją.

Marta Dziewulska

Rzeczniczka prasowa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Od 10 lat współpracuje z firmami sektora kreatywnego i instytucjami publicznymi; specjalizuje się w zarządzaniu projektami z obszaru komunikacji kultury, projektuje i realizuje kampanie wizerunkowe i informacyjne. Szkoli z efektywnej współpracy z mediami. Pracowała dla kluczowych klientów agencji public relations Go Culture. Komunikacja dla Kultury, których działania nagrodzono Złotymi Spinaczami, a także brała udział w rebrandingu Muzeum Narodowego w Warszawie – jako rzeczniczka prasowa odpowiadała za politykę informacyjną placówki. W Muzeum POLIN kieruje zespołem biura prasowego. Prowadzi relacje z mediami polskimi i zagranicznymi, odpowiada za PR wystaw, uczestniczy w pracach zespołu nad strategią marki Muzeum POLIN. 

Dr hab. Magdalena Florek

Prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w marketingu miejsc i zarządzaniu marką. Współzałożycielka i wiceprezes International Place Branding Association z siedzibą w Holandii. Współzałożycielka i członek zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc. Senior Fellow w Institute of Place Management z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Konsultantka i współautorka wielu strategii marki i promocji polskich miast i regionów.

Robert Govers

Robert Govers jest autorem wielokrotnie nagradzanej książki „IMAGINATIVE COMMUNITIES: Admired cities, regions and countries” (2018) przetłumaczonej na języki hiszpański i portugalski. Jest prezesem i współzałożycielem międzynarodowego stowarzyszenia „International Place Branding Association” oraz współredaktorem kwartalnika „Place Branding and Public Diplomacy”. Współtworzył Agendę Światowego Forum Ekonomicznego oraz Economist Intelligence Unit.

Piotr Idziak

Socjolog i antropolog kultury. Trener interpretacji dziedzictwa i facylitator strategii rozwoju organizacji. Autor scenariuszy szlaków kulturowych, ścieżek dziedzictwa i wystaw muzealnych. Tworzy gry szkoleniowe i edukacyjne dla dużych grup. Pracownik firmy LOCATIVO i Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Aktor Teatru Figur Kraków, animator teatru cieni. Miłośnik górskich wędrówek i jazdy na jednym kole.

Daria Kieraszewicz

Założycielka małego, ale znanego Muzeum Mydła i Historii Brudu, przewodniczka, kreatorka produktów turystycznych. Autorka przewodników. Wykładowca akademicki. Bacznie śledzi trendy w turystyce. Turystykę odmienia przez wszystkie przypadki.

Piotr Korab

Z wykształcenia informatyk i specjalista od turystyki, od 2014 roku kieruje Wydziałem Kultury, Turystyki i Promocji Miasta w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach. Pod jego kierownictwem wydział i podległe mu jednostki realizują szereg ambitnych działań takich jak m.in. kilkukrotny start wyścigu Tour de Pologne z miasta, udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Gwarki, Barbórka w środku lata, świąteczne jarmarki i wiele innych. Działania wydziału kierowanego przez Piotra Koraba we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej doprowadziły 9 lipca 2017 roku do uzyskania przez tarnogórskie podziemia wpisu na Światową Listę UNESCO.

Dr Agnieszka Łada

Wicedyrektor Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Do grudnia 2019 roku dyrektor Programu Europejskiego i starszy analityk Instytutu Spraw Publicznych. Zawodowo i społecznie zaangażowana w działania licznych organizacji zajmujących się polityką europejską i relacjami polsko-niemieckimi, np. v-ce przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji „Krzyżowa”, członek Grupy Kopernika. Specjalizacje: Niemcy i stosunki polsko-niemieckie, polska polityka zagraniczna i europejska, postrzeganie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce.

Piotr Pancer

Dyrektor Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu. Założyciel agencji artystycznej ETSM, operującej w kraju i zagranicą. Brał czynny udział w realizacji kampanii Mazury Cud Natury oraz Warmia Rebelia Kultury, promujących walory turystyczno-kulturalne Warmii i Mazur. Wieloletni nadzorujący realizację projektu Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Warmińsko-Mazurskim – projektu promocji potencjału gospodarczego regionów Polski. Uczestnik szkoleń benchmarkingowych m.in. w Chicago, Hong-Kongu, Astanie, Berlinie, Hadze oraz państwowych misji gospodarczych m.in. do Japonii i Korei Płd. Specjalizuje się w wykorzystywaniu marketingu jako narzędzia zarządzania strategicznego.

Agnieszka Sikorska

Dyrektorka Śląskiej Organizacji Turystycznej od 2005 r. Inicjatorka i pomysłodawczyni Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w województwie śląskim (z którego know how korzysta 5 innych regionów i Polska Organizacja Turystyczna). Kierowała kilkoma partnerskimi projektami współfinansowanymi z UE. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Śląskiego tworzyła i rozwijała Szlak Zabytków Techniki. Pomysłodawczyni projektu „Śląskie Smaki” i inicjatorka Szlaku Kulinarnego “Śląskie Smaki”. Zwolenniczka współpracy regionalnej na rzecz rozwoju polskich marek turystycznych w oparciu o system lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych.

Krzysztof Stanowski

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin. Wieloletni Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji. 2007-2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współtwórca i lider organizacji pozarządowych. W stanie wojennym członek władz regionalnych podziemnej Solidarności. Więzień polityczny.

Ludwik Szakiel

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Absolwent UMK w Toruniu (filologia polska) oraz WSB w Gdańsku (MBA). 20-letnie doświadczenie pracy w samorządzie w obszarze współpracy międzynarodowej, zarządzania projektami oraz marketingu terytorialnego. Zajmuje się zagadnieniami konkurencyjności oraz przyciągania talentów.

Andrzej Szewczyk

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA University of Illinois. Od ponad 25 lat zajmuje się internacjonalizacją polskich firm na rynkach międzynarodowych.

Początkowo pracując dla Komisji Europejskiej w ramach europejskich programów dla małych i średnich firm, następnie jako dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a poźniej w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) jako zastępca dyrektora Departamentu Promocji Gospodarczej i dyrektor Centrum Współpracy Polska- Chiny.

Zrealizował wiele projektów biznesowych i promocyjnych w Chinach, największy EXPO 2010 w Szanghaju oraz China International Import Expo 2018 w Szanghaju.

Obecnie zajmuje się analizowaniem efektywności różnych modeli dyplomacji ekonomicznej i przygotowuje propozycję nowego modelu wsparcia działań eksportowych dla polskich firm.

Jagienka Świetlik-Prus

Magister ekonomii turystyki, wykładowca akademicki, przez 15 lat właściciel biura turystyki szkolnej. Obecnie Prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Sp. z o.o. Wielka miłośniczka tradycji i obyczajów ludowych oraz wspinaczek górskich.

Michał Taranta

Od 15 lat związany z rynkiem mediów. Przez większość kariery zawodowej związany z Agencjami Reklamowymi. W ramach TVN Media odpowiada za wsparcie strategiczne oraz rozwój kompetencji w nowych obszarach mediowych.

Piotr Wachowicz

Z wykształcenia polonista, pracował jako dziennikarz. Jako szef działu PR i rzecznik prasowy w Z.Ch. „Police” SA (ob. Grupa Azoty) tworzył zespół komunikacji społecznej. Wdrażał strategię wizerunkową, System Identyfikacji Wizualnej, komunikację w grupie spółek zależnych. Koordynował marketing pierwszej emisji akcji „Polic” na GPW. Od 2007 r. w Urzędzie Miasta Szczecin. Wdraża strategię marki Floating Garden 2050. Odpowiada m.in. za komunikację społeczną i marketingową, promocję wydarzeń tj. kolejnych finałów Regat Tall Ship Races, politykę sponsoringową oraz integrację komunikacji miasta w obszarach wizerunku, turystyki, wydarzeń. Od 2019 r. także, za strategię rozwoju Szczecina.

Dr Bartłomiej Walas

Dziekan Wydziału Turystyki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu terytorialnego. W latach 1996-2008 dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu, a w latach 2008-2017 wiceprezes i p.o. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, odpowiadający za strategię marketingową na rynkach zagranicznych. Członek Rady Ekspertów przy Ministrze Rozwoju i Technologii i Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Jest autorem między innymi strategii marketingowej Polski w sferze turystyki, strategii marki hoteli PPH, polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028, podręczników, artykułów naukowych i licznych analiz rynku turystycznego. Inicjator cyklicznej konferencji Miasta Historyczne 3.0 (www.historicalcity.eu).

Małgorzata Wilk-Grzywna

Od 2002 r. dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, od 2018 r. prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, od 2019 r. dyrektor instytucji kultury Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”.

Absolwentka Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie. W turystyce od „zawsze”. Najpierw jako pilot wycieczek, następnie zarządzająca firmami turystycznymi, w tym na własny rachunek.

Pod jej okiem świętokrzyska ROT realizuje szereg znaczących dla województwa projektów z zakresu promocji, edukacji i inwestycji w turystyce. Zaangażowana w kreowanie marki terytorialnej, zarówno regionalnej, jak i ponadregionalnej. Inicjatorka i realizatorka takich kampanii promocyjnych jak „Świętokrzyskie czaruje – poleć na weekend” i „Green Velo – łańcuch atrakcji”.

Obecnie kieruje projektem inwestycyjnym budowy nowej atrakcji turystycznej – Parku Legend (otwarcie2022/2023 r.).

Jako prezes FROT działa aktywnie na rzecz wzmocnienia struktury POT- ROT- LOT oraz koordynuje realizację projektów szkoleniowych dedykowanych zarówno ROT-om jak i ogólnopolskiej branży turystycznej.

Zajmuje się również działalnością naukową (otwarty przewód doktorski w tematyce kapitału marki), wykłada na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz publikuje w wydawnictwach Polskiej Akademii Nauk.

Michał Zalewski

Członek dyrekcji i rzecznik KBF. Ekspert w zakresie komunikacji oraz zarządzania informacją, właściciel marki Dobrze Powiedziane, konferansjer i miłośnik szwedzkiego stylu życia. Od blisko 10 lat związany z instytucjami publicznymi. Specjalizuje się w kampaniach public relations oraz komunikacją kryzysową.

Łukasz Zarzycki

Kielczanin, absolwent II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach i Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce.

Dziennikarz, fotoreporter, fotograf – od wielu lat fotografuje najważniejsze wydarzenia w Kielcach i regionie świętokrzyskim. Opublikował kilka tysięcy zdjęć w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz w wydawnictwach (mapy, atlasy, albumy, książki). Laureat konkursów fotograficznych, uczestnik wystaw fotograficznych.

Przewodnik Świętokrzyski PTTK, Instruktor Ochrony Przyrody PTTK, miłośnik turystyki pieszej, górskiej, rowerowej i kajakowej. Zdobywca wielu odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej PTTK. Rzecznik prasowy i 2-krotny komandor Świętokrzyskich Rajdów Pielgrzymkowych na Święty Krzyż – jednej z największych imprez turystycznych w Polsce.