Pomysłodawcy

Dr Jarosław Górski

Specjalizuje się w marketingu miejsc i konkurencyjności obszarów terytorialnych. Jest współzałożycielem i członkiem zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Wykłada na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni rolę doradcy sektorowego w Związku Miast Polskich. Od 16 lat prowadzi działalność badawczą i konsultingową dotyczącą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Jest współautorem kilkudziesięciu strategii, analiz, projektów szkoleniowych w zakresie brandingu, promocji oraz rozwoju oferty polskich miast i regionów.

Adam Kałucki

Prezes agencji Locativo, strateg marketingowy, trener, konsultant specjalizujący się w marketingu terytorialnym i turystyce kulturowej. Współautor m.in. koncepcji Trasy Górniczej w Kopalni Soli Wieliczka, Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i podręcznika interpretacji dziedzictwa „Lokalne muzeum w globalnym świecie”. Autor projektów nagrodzonych przez Welcome Festiwal, Tourism Trends Awards oraz Europejską Sieć Turystyki Kulturowej. W 2013 r. wyróżniony w Rankingu Briefu na 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie.

Adam Mikołajczyk

Konsultant i trener z prawie 20-letnim stażem. Brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w obszarze marketingu, komunikacji, budowania marki oraz wspierania rozwoju organizacji, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego. Szkolił m.in. dla Oxford Union Center na Oxfordzie oraz dla City Nation Place Conference w Londynie. Współtwórca strategii marek terytorialnych, strategii marketingowych i strategii promocji dla JST w Polsce i za granicą, m.in. dla Warszawy, Krakowa, Gdańska, Województwa Małopolskiego, Łódzkiego oraz Gruzji. Jest współzałożycielem i prezesem zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Pełni rolę doradcy miast w Związku Miast Polskich.

Tomasz Stemplewski

Niezależny ekspert ds. place brandingu. Posiada wiedzę i doświadczenie w kreowaniu i zarządzaniu markami terytorialnymi. Odpowiadał za powstanie i rozwój „Szlaku Zabytków Techniki”, festiwalu „INDUSTRIADA” oraz komunikację marek „Śląskie. Pozytywna energia” i „Muzeum Śląskie”. Jest współautorem rozwiązań strategicznych dla obiektów UNESCO oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zrealizowane przez niego projekty nagrodzono w konkursach: Sybilla, EFFIE AWARDS, Golden Arrow, Kreatura, Złoty Spinacz, Śląska Rzecz, Złoty Certyfikat POT.

Prelegenci

Dr Anna Augustyn

Pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Jej specjalizacja naukowa oscyluje wokół tematyki rozwoju społeczno – gospodarczego miast i regionów oraz marketingu terytorialnego. Występowała w roli eksperta przy opracowaniu strategicznych dokumentów rozwojowych i marketingowych, odnoszących się do miejskich i wojewódzkich jednostek samorządu terytorialnego. Piastuje stanowisko Kierownika Zespołu ds. Planowania i Rozwoju w Stowarzyszeniu Białostockiego Rozwoju Regionalnego. Jest odpowiedzialna za koordynację projektów, które głównie oparte są na współpracy i partnerstwie miast, zarówno polskich, jak i europejskich, m.in. w ramach Programu URBACT III oraz Interreg Litwa – Polska.

Arkadiusz Czech

Burmistrz Tarnowskich Gór, które w ostatnich latach stały się miastem bezpiecznym, nowoczesnym, obywatelskim, wspierającym rozwój kultury i sportu. Co przekłada się na, rzadki w naszym kraju, wzrost liczby mieszkańców. Powodem do dumy jest też wpisanie w 2017 roku Zabytkowej Kopalni Srebra, wraz z innymi tarnogórskimi obiektami, na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Samorząd miasta aktywnie wspierał Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w uzyskaniu wpisu na tę prestiżowa listę. Z inicjatywy miasta powstaje lokalna organizacja turystyczna, która będzie zarządzać nowym produktem – Szlakiem Srebra i Wody „Miasto Gwarków” w Tarnowskich Górach, Bytomiu i Zbrosławicach.

Witold Czyż

Zastępca dyrektora w Departamencie Marki i Komunikacji Marketingowej w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wcześniej przez 14 lat związany z wdrażaniem marki Śląskie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, zaangażowany w projekty związane z tworzeniem dokumentów strategii marketingowych, systemów identyfikacji wizualnych, produktów turystycznych i realizacją kampanii promocyjnych.

Żaneta Czyżniewska

Starsza specjalistka ds. współpracy z mediami w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, od 2019 doktorantka Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej. Tworzy rozprawę doktorską o orientacji na markę muzeów w Polsce, trenerka wizerunku w mediach tradycyjnych i online. W Muzeum POLIN zajmuje się współpracą z dziennikarzami, realizacją programów telewizyjnych. Organizuje i prowadzi konferencje prasowe, koordynuje aktywności w mediach akcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, jak m.in. akcja Żonkile, Nagroda POLIN.

Tomasz Dulinicz

Zajmuje się badaniami rynku i opinii od 1999 roku. Założyciel i współwłaściciel instytutu smartscope. Wcześniej pracował w kilku agencjach badawczych (Demoskop, MillwardBrown, 4P, Ipsos) oraz agencji mediowej (OMD). Zajmuje się badaniami społecznymi oraz marketingowymi. Specjalizuje się w badaniach ilościowych, takich jak badania nowych usług i produktów, badania satysfakcji klientów oraz pracowników, badania związane z marką oraz komunikacją.

Marta Dziewulska

Rzeczniczka prasowa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Od 10 lat współpracuje z firmami sektora kreatywnego i instytucjami publicznymi; specjalizuje się w zarządzaniu projektami z obszaru komunikacji kultury, projektuje i realizuje kampanie wizerunkowe i informacyjne. Szkoli z efektywnej współpracy z mediami. Pracowała dla kluczowych klientów agencji public relations Go Culture. Komunikacja dla Kultury, których działania nagrodzono Złotymi Spinaczami, a także brała udział w rebrandingu Muzeum Narodowego w Warszawie – jako rzeczniczka prasowa odpowiadała za politykę informacyjną placówki. W Muzeum POLIN kieruje zespołem biura prasowego. Prowadzi relacje z mediami polskimi i zagranicznymi, odpowiada za PR wystaw, uczestniczy w pracach zespołu nad strategią marki Muzeum POLIN. 

Dr hab. Magdalena Florek

Prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w marketingu miejsc i zarządzaniu marką. Współzałożycielka i wiceprezes International Place Branding Association z siedzibą w Holandii. Współzałożycielka i członek zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc. Senior Fellow w Institute of Place Management z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Konsultantka i współautorka wielu strategii marki i promocji polskich miast i regionów.

Robert Govers

Robert Govers jest autorem wielokrotnie nagradzanej książki „IMAGINATIVE COMMUNITIES: Admired cities, regions and countries” (2018) przetłumaczonej na języki hiszpański i portugalski. Jest prezesem i współzałożycielem międzynarodowego stowarzyszenia „International Place Branding Association” oraz współredaktorem kwartalnika „Place Branding and Public Diplomacy”. Współtworzył Agendę Światowego Forum Ekonomicznego oraz Economist Intelligence Unit.

Piotr Idziak

Socjolog i antropolog kultury. Trener interpretacji dziedzictwa i facylitator strategii rozwoju organizacji. Autor scenariuszy szlaków kulturowych, ścieżek dziedzictwa i wystaw muzealnych. Tworzy gry szkoleniowe i edukacyjne dla dużych grup. Pracownik firmy LOCATIVO i Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Aktor Teatru Figur Kraków, animator teatru cieni. Miłośnik górskich wędrówek i jazdy na jednym kole.

Piotr Korab

Z wykształcenia informatyk i specjalista od turystyki, od 2014 roku kieruje Wydziałem Kultury, Turystyki i Promocji Miasta w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach. Pod jego kierownictwem wydział i podległe mu jednostki realizują szereg ambitnych działań takich jak m.in. kilkukrotny start wyścigu Tour de Pologne z miasta, udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Gwarki, Barbórka w środku lata, świąteczne jarmarki i wiele innych. Działania wydziału kierowanego przez Piotra Koraba we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej doprowadziły 9 lipca 2017 roku do uzyskania przez tarnogórskie podziemia wpisu na Światową Listę UNESCO.

Dr Agnieszka Łada

Wicedyrektor Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Do grudnia 2019 roku dyrektor Programu Europejskiego i starszy analityk Instytutu Spraw Publicznych. Zawodowo i społecznie zaangażowana w działania licznych organizacji zajmujących się polityką europejską i relacjami polsko-niemieckimi, np. v-ce przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji „Krzyżowa”, członek Grupy Kopernika. Specjalizacje: Niemcy i stosunki polsko-niemieckie, polska polityka zagraniczna i europejska, postrzeganie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce.

Krzysztof Stanowski

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin. Wieloletni Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji. 2007-2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współtwórca i lider organizacji pozarządowych. W stanie wojennym członek władz regionalnych podziemnej Solidarności. Więzień polityczny.

Ludwik Szakiel

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Absolwent UMK w Toruniu (filologia polska) oraz WSB w Gdańsku (MBA). 20-letnie doświadczenie pracy w samorządzie w obszarze współpracy międzynarodowej, zarządzania projektami oraz marketingu terytorialnego. Zajmuje się zagadnieniami konkurencyjności oraz przyciągania talentów.

Andrzej Szewczyk

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA University of Illinois. Od ponad 25 lat zajmuje się internacjonalizacją polskich firm na rynkach międzynarodowych.

Początkowo pracując dla Komisji Europejskiej w ramach europejskich programów dla małych i średnich firm, następnie jako dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a poźniej w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) jako zastępca dyrektora Departamentu Promocji Gospodarczej i dyrektor Centrum Współpracy Polska- Chiny.

Zrealizował wiele projektów biznesowych i promocyjnych w Chinach, największy EXPO 2010 w Szanghaju oraz China International Import Expo 2018 w Szanghaju.

Obecnie zajmuje się analizowaniem efektywności różnych modeli dyplomacji ekonomicznej i przygotowuje propozycję nowego modelu wsparcia działań eksportowych dla polskich firm.

Michał Taranta

Od 15 lat związany z rynkiem mediów. Przez większość kariery zawodowej związany z Agencjami Reklamowymi. W ramach TVN Media odpowiada za wsparcie strategiczne oraz rozwój kompetencji w nowych obszarach mediowych.

Piotr Wachowicz

Z wykształcenia polonista, pracował jako dziennikarz. Jako szef działu PR i rzecznik prasowy w Z.Ch. „Police” SA (ob. Grupa Azoty) tworzył zespół komunikacji społecznej. Wdrażał strategię wizerunkową, System Identyfikacji Wizualnej, komunikację w grupie spółek zależnych. Koordynował marketing pierwszej emisji akcji „Polic” na GPW. Od 2007r. w Urzędzie Miasta Szczecin. Wdraża strategię marki Floating Garden 2050. Odpowiada m.in. za komunikację społeczną i marketingową, promocję wydarzeń tj. kolejnych finałów Regat Tall Ship Races, politykę sponsoringową oraz integrację komunikacji miasta w obszarach wizerunku, turystyki, wydarzeń. Od 2019 r. także, za strategię rozwoju Szczecina.

Michał Zalewski

Członek dyrekcji i rzecznik KBF. Ekspert w zakresie komunikacji oraz zarządzania informacją, właściciel marki Dobrze Powiedziane, konferansjer i miłośnik szwedzkiego stylu życia. Od blisko 10 lat związany z instytucjami publicznymi. Specjalizuje się w kampaniach public relations oraz komunikacją kryzysową.