Burmistrz Tarnowskich Gór, które w ostatnich latach stały się miastem bezpiecznym, nowoczesnym, obywatelskim, wspierającym rozwój kultury i sportu. Co przekłada się na, rzadki w naszym kraju, wzrost liczby mieszkańców. Powodem do dumy jest też wpisanie w 2017 roku Zabytkowej Kopalni Srebra, wraz z innymi tarnogórskimi obiektami, na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Samorząd miasta aktywnie wspierał Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w uzyskaniu wpisu na tę prestiżowa listę. Z inicjatywy miasta powstaje lokalna organizacja turystyczna, która będzie zarządzać nowym produktem – Szlakiem Srebra i Wody „Miasto Gwarków” w Tarnowskich Górach, Bytomiu i Zbrosławicach.