Wicedyrektor Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Do grudnia 2019 roku dyrektor Programu Europejskiego i starszy analityk Instytutu Spraw Publicznych. Zawodowo i społecznie zaangażowana w działania licznych organizacji zajmujących się polityką europejską i relacjami polsko-niemieckimi, np. v-ce przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji „Krzyżowa”, członek Grupy Kopernika. Specjalizacje: Niemcy i stosunki polsko-niemieckie, polska polityka zagraniczna i europejska, postrzeganie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce.