Pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Jej specjalizacja naukowa oscyluje wokół tematyki rozwoju społeczno – gospodarczego miast i regionów oraz marketingu terytorialnego. Występowała w roli eksperta przy opracowaniu strategicznych dokumentów rozwojowych i marketingowych, odnoszących się do miejskich i wojewódzkich jednostek samorządu terytorialnego. Piastuje stanowisko Kierownika Zespołu ds. Planowania i Rozwoju w Stowarzyszeniu Białostockiego Rozwoju Regionalnego. Jest odpowiedzialna za koordynację projektów, które głównie oparte są na współpracy i partnerstwie miast, zarówno polskich, jak i europejskich, m.in. w ramach Programu URBACT III oraz Interreg Litwa – Polska.