Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin. Wieloletni Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji. 2007-2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współtwórca i lider organizacji pozarządowych. W stanie wojennym członek władz regionalnych podziemnej Solidarności. Więzień polityczny.