Małgorzata Wilk-Grzywna od 2002 r. dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, od 2018 r. prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, od 2019 r. dyrektor instytucji kultury Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”.

Absolwentka Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie. W turystyce od „zawsze”. Najpierw jako pilot wycieczek, następnie zarządzająca firmami turystycznymi, w tym na własny rachunek.

Pod jej okiem świętokrzyska ROT realizuje szereg znaczących dla województwa projektów z zakresu promocji, edukacji i inwestycji w turystyce. Zaangażowana w kreowanie marki terytorialnej, zarówno regionalnej jak ponadregionalnej. Inicjatorka i realizatorka takich kampanii promocyjnych jak „Świętokrzyskie czaruje -poleć na weekend” i „Green Velo- łańcuch atrakcji”.

Obecnie kieruje projektem inwestycyjnym budowy nowej atrakcji turystycznej – Parku Legend (otwarcie2022/2023 r.).

Jako prezes FROT działa aktywnie na rzecz wzmocnienia struktury POT- ROT- LOT oraz koordynuje realizację projektów szkoleniowych dedykowanych zarówno ROT-om jak i ogólnopolskiej branży turystycznej.

Zajmuje się również działalnością naukową (otwarty przewód doktorski w tematyce kapitału marki), wykłada na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz publikuje w wydawnictwach Polskiej Akademii Nauk.