Z wykształcenia informatyk i specjalista od turystyki, od 2014 roku kieruje Wydziałem Kultury, Turystyki i Promocji Miasta w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach. Pod jego kierownictwem wydział i podległe mu jednostki realizują szereg ambitnych działań takich jak m.in. kilkukrotny start wyścigu Tour de Pologne z miasta, udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Gwarki, Barbórka w środku lata, świąteczne jarmarki i wiele innych. Działania wydziału kierowanego przez Piotra Koraba we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej doprowadziły 9 lipca 2017 roku do uzyskania przez tarnogórskie podziemia wpisu na Światową Listę UNESCO.