Dyrektor Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu. Założyciel agencji artystycznej ETSM, operującej w kraju i zagranicą. Brał czynny udział w realizacji kampanii Mazury Cud Natury oraz Warmia Rebelia Kultury, promujących walory turystyczno-kulturalne Warmii i Mazur. Wieloletni nadzorujący realizację projektu Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Warmińsko-Mazurskim – projektu promocji potencjału gospodarczego regionów Polski. Uczestnik szkoleń benchmarkingowych m.in. w Chicago, Hong-Kongu, Astanie, Berlinie, Hadze oraz państwowych misji gospodarczych m.in. do Japonii i Korei Płd. Specjalizuje się w wykorzystywaniu marketingu jako narzędzia zarządzania strategicznego.