Robert Govers jest autorem wielokrotnie nagradzanej książki „IMAGINATIVE COMMUNITIES: Admired cities, regions and countries” (2018) przetłumaczonej na języki hiszpański i portugalski. Jest prezesem i współzałożycielem międzynarodowego stowarzyszenia „International Place Branding Association” oraz współredaktorem kwartalnika „Place Branding and Public Diplomacy”. Współtworzył Agendę Światowego Forum Ekonomicznego oraz Economist Intelligence Unit.