Starsza specjalistka ds. współpracy z mediami w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, od 2019 doktorantka Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej. Tworzy rozprawę doktorską o orientacji na markę muzeów w Polsce, trenerka wizerunku w mediach tradycyjnych i online. W Muzeum POLIN zajmuje się współpracą z dziennikarzami, realizacją programów telewizyjnych. Organizuje i prowadzi konferencje prasowe, koordynuje aktywności w mediach akcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, jak m.in. akcja Żonkile, Nagroda POLIN.