Zastępca dyrektora w Departamencie Marki i Komunikacji Marketingowej w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wcześniej przez 14 lat związany z wdrażaniem marki Śląskie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, zaangażowany w projekty związane z tworzeniem dokumentów strategii marketingowych, systemów identyfikacji wizualnych, produktów turystycznych i realizacją kampanii promocyjnych.